Zoznam členov ÚDPT SR

AROS - Asociácia železničných dopravcov Slovenska

Kopčianska 3608/21, 851 01 Bratislava

+421 940 643 508

ceo@arosrail.sk

vww.arosrail.sk


Automatizácia železničnej dopravy, a.s.

Ružinovská 1G, 821 02 Bratislava

056/6350597

02 / 44454522

gr@azd.sk

www.azd.sk


Dopravný podnik Bratislava, a.s.

Olejkárska 1, 814 52 Bratislava

02/5950 1411

02/5950 1400

sekretariat.gr@dpb.sk

www.dpb.sk


Dopravný úrad

Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava

nsat@nsat.sk

www.nsat.sk


Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, š.p.

Ivanská cesta 93, 823 07 Bratislava 216

02/4857 2160

02/4857 2165

Beata.Janatova@lps.sk

www.lps.sk


Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, SK 841 04 Bratislava

02 / 583 11 500

www.ndsas.sk


OLTIS Slovakia, s.r.o

Tomášikova 26, 821 01 Bratislava

02/2029 3791

sekretariat@oltis.sk

www.oltis.sk


SITEL, s.r.o.

Zemplínska 8, 041 01 Košice

+421 902 501 587

enemec@sitel.sk

www.sitel.sk


Slovenská plavba a prístavy, a.s.

Horárska 12, SK 815 24 Bratislava

02 / 5827 1110

02 / 5827 1114

spap@spap.sk

www.spap.sk


Slovenská pošta, a.s.

Partizánska cesta 9, SK 975 99 Banská Bystrica

048/433 92 06

02 / 5939 3255

kulfasova.dana@slposta.sk

www.posta.sk


Slovenská správa ciest

Miletičova 19, SK 826 19 Bratislava

02 / 50255 470

02 / 55567976

lenka.salvianyova@ssc.sk

www.ssc.sk


ŠPED-TRANS Levice, a.s.

Ku Bratke 5, SK 934 05 Levice

036 / 6223561

036 / 6227834

hornakova@sped-trans.sk

www.sped-trans.sk


TRAIN SERVICE consulting, s.r.o

Čajakova 18, 811 05 Bratislava

+421 2 446 450 31

office@trainservice.sk


Únia zamestnávateľov v civilnom letectve SR

Letisko M. R. Štefánika, Box 160, 823 11 Bratislava

02/33000053

sekretariat@bts.aero

www.bts.aero


WAGON SLOVAKIA Košice, a.s.

Bencúrova 13, 040 01 Košice

055/633611

peter.dudic@wgske.sk

www.wgske.sk


Železnice Slovenskej republiky

Klemensova 8, SK 813 61 Bratislava

02 / 2029 7000

gr@zsr.sk

www.zsr.sk


Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Rožňavská 1, SK 832 72 Bratislava

02 /2029 7880, 5656

02 / 5341 2714

zsskgr@slovakrail.sk

www.slovakrail.sk


ŽOS Vrútky, a.s.

Dielenská Kružná 2, SK 038 61 Vrútky

043 / 4205100

043 / 4281595

sekretariatpp1@zos-vrutky.sk

www.zos-vrutky.sk


Zoznam pridružených členov ÚDPT SR

OZ Bez bariéry - Národná platforma proti bariéram

Číž 5, 980 43 Číž

0902 530 060

uppz.kucera@gmail.com

www.bezbariery.webnode.sk