Semináre, výstavy, tendre, prírastky dokumentovŠtúdiumÚčasť ÚDPT SR v projektoch medzinárodnej spolupráce