Únia dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

Únia (predtým Zväz zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky) vznikla v júli 1996. Členskú základňu tvoria v súčasnosti členské organizácie z jednotlivých odvetví dopravy (železničnej, automobilovej, leteckej a vodnej a nadväzujúcich činností) pôšt a logistiky s počtom viac ako 54 tisíc zamestnancov. Má celoslovenskú pôsobnosť. Sídlo má v Bratislave, na Bazovej ulici č. 2.

KONTAKT
SOCIÁLNE SIETE